Spaljé av fruktträd

 
Hur läckert är det inte med ett spaljéat fruktträd? Smart även för den mindre trädgården. Du kan göra det mot en vägg, staket, plank eller fristående. Om du är intresserad av att testa på detta som ett projekt så hittar du här en väldigt pedagogisk stegmall för hur du bäst går till väga för att göra en spaljé av just ditt fruktträd. 

Kommentera här: