Kinfolk Issue Twenty-Four

Nya Kinfolk är här och Issue Twenty-Four undersöker det dagliga inslaget i det moderna livet nämlingen Relationships. Oavsett om det är romantiskt eller platoniskt, nytt eller livslångt, varmt, kallt eller ambivalent. Den moraliska komplexiteten bakom lögner, icke-verbal kommunkation och relationer mellan olika parter som älskare, syskon och omslaget är ju lika vackert som alltid...
 

Kommentera här: